تصفیه هوای کووی
دستگاه های تصفیه هوای خانگی کووی ساخت کره جنوبی بوده و در مدل های متنوع با امکانات متفاوت به بازار عرضه می شوند. تمامی این دستگاههای دارای فیلتر اولیه یا پیش فیلتر (Pre Filter) جهت حذف گردوغبار درشت، موی انسانی و موی حیوانات خانگی می باشد. پیش فیلتر با بکارگیری مواد ضد باکتری، ذرات بزرگ مثل گردوغبار، موی انسان و موی حیوانات خانگی را از بین می برد. برای افزایش طول عمر بیشتر فیلتر در دراز مدت می توان هنگام آلوده شدن آن را شستشو داد. فیلتر هپا (Hepa Filter) از دیگر فیلتر های استاندارد دستگاه های کووی بوده که گردوغبار نامرئی و دود سیگار را به سرعت حذف می نماید، بطوری که نه تنها 99/97% ذرات معلق نامرئی را از بین می برد، بلکه باعث حذف جرم ها، ویروسهای مختلف و کپک نیز می گردد. مواد طبیعی به کار رفته در این فیلتر از درخت گینکو و درختهای سماق، پروتئین روی ویروسها را از بین برده و آنرا غیرفعال می سازد.

محصولات

تصفیه هوا کووی AP-1008CH

تصفیه هوا کووی AP-1008CH

دستگاه های تصفیه هوای خانگی کووی ساخت کره جنوبی بوده و در مدل های متنوع با امکانات متفاوت به بازار ع...