رادیاتور شیشه ای
رادیاتور شیشه ای محصولی مدرن و زیبا می باشد که تاکنون توجه بسیاری از زیبا پسندان به ویژه طراحان دکوراسیون را به خود جلب کرده است. این نوع رادیاتور ضمن انتقال حرارت از طریق جریان همرفتی، به وسطه براق بودن سطح شیشه، بخش عمده ای از حرارت خود را از طریق سیستم تابشی منتقل می نماید. از جمله ویژگی های رادیاتور های شیشه ای میتوان به امکان تولید با تصاویر دلخواه مشتری و سازگاری با سیستم هوشمند سازی را اشاره نمود. رادیاتور های شیشه در سایز های مختلف (آکس یکسان 50 سانتیمتری) بصورت افقی و عمودی تولید می شوند.

محصولات

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A084

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A084

امروزه هم خوانی دكوراسيون داخلي و سيستم های تاسيساتی از اهميت زيادي برخوردار است. كمبود فضا در خانه...


رادیاتور شیشه ای آترین مدل A095

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A095

امروزه هم خوانی دكوراسيون داخلي و سيستم های تاسيساتی از اهميت زيادي برخوردار است. كمبود فضا در خانه...


رادیاتور شیشه ای آترین مدل A020

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A020

امروزه هم خوانی دكوراسيون داخلي و سيستم های تاسيساتی از اهميت زيادي برخوردار است. كمبود فضا در خانه...


رادیاتور شیشه ای آترین مدل A015

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A015

امروزه هم خوانی دكوراسيون داخلي و سيستم های تاسيساتی از اهميت زيادي برخوردار است. كمبود فضا در خانه...


رادیاتور شیشه ای آترین مدل A029

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A029

امروزه هم خوانی دكوراسيون داخلي و سيستم های تاسيساتی از اهميت زيادي برخوردار است. كمبود فضا در خانه...


رادیاتور شیشه ای آترین مدل A032

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A032

امروزه هم خوانی دكوراسيون داخلي و سيستم های تاسيساتی از اهميت زيادي برخوردار است. كمبود فضا در خانه...


رادیاتور شیشه ای آترین مدل A050

رادیاتور شیشه ای آترین مدل A050

امروزه هم خوانی دكوراسيون داخلي و سيستم های تاسيساتی از اهميت زيادي برخوردار است. كمبود فضا در خانه...